Werfsimpel3

Wij inventariseren persoonlijk de vacature waardoor we een helder beeld te krijgen van uw personeelsvraagstuk.

Wij ontzorgen jou met de volgende stappen in het werving en selectie proces:

 1. Inventarisatie personeelsvraagstuk
 2. Opstellen harde criteria voor profiel kandidaat
 3. Opstellen zachte criteria voor profiel kandidaat
 4. Vaststellen profiel kandidaat en opstellen vacaturetekst
 5. Benaderen van CV databases, inzetten social media en evt. LinkedIn
 6. Telefonische selectie kandidaten
 7. Wij maken de afspraken met de kandidaten
 8. Wij voeren de oriënterende gesprekken
 9. Wij verzorgen de eerste selectie
 10. Jij ontvangt drie passende CV's
 11. Telefonisch overleg over de voorgestelde kandidaten
 12. Wij plannen de gesprekken voor jou
 13. Wij nodigen de kandidaten voor jou uit
 14. Wij voeren samen met jou de sollicitatiegesprekken
 15. Wij maken samen met jou de keuze voor de juiste kandidaat
 16. Wij brengen de kandidaten op de hoogte
 17. Jij hebt de juiste kandidaat voor je vacature
 18. Je betaalt de factuur pas na het succesvol doorlopen van de proeftijd van de nieuwe medewerker