Werfsimpel1

Wij inventariseren de vacature telefonisch waardoor we een helder beeld te krijgen van uw personeelsvraagstuk.

Wij ontzorgen jou met de volgende stappen in het werving en selectie proces:

 1. Inventarisatie personeelsvraagstuk
 2. Opstellen harde criteria voor profiel kandidaat
 3. Opstellen zachte criteria voor profiel kandidaat
 4. Vaststellen profiel kandidaat en opstellen vacaturetekst
 5. Benaderen van CV databases, inzetten social media en evt. LinkedIn
 6. Telefonische selectie kandidaten
 7. Jij ontvangt drie passende CV's
 8. Telefonisch overleg over de voorgestelde kandidaten
 9. Wij plannen de gesprekken voor jou
 10. Wij nodigen de kandidaten voor jou uit
 11. Jij voert zelf de gesprekken
 12. Jij koppelt de resultaten aan ons terug
 13. Wij brengen de kandidaten op de hoogte
 14. Jij hebt de juiste kandidaat voor je vacature

Dit model is alleen van toepassing op kandidaten met max. twee jaar werkervaring.