Home » Werkwijze » Sparringpartner HR

Op zoek naar een sparringpartner?

'Ik heb behoefte aan HR ondersteuning.'

Je onderneming groeit. Je markt verandert. Er wordt steeds meer van je medewerkers gevraagd. Je vraagt je af of er niet mensen bij moeten komen? Ook vraag je je af of de medewerkers die je in dienst hebt mee zullen kunnen (blijven) groeien met je bedrijf? Lastige vragen. Het wordt tijd om meer aandacht te gaan besteden aan je (strategische) personeelsbeleid. Maar hoe doe je dat? Samen brengen wij de beschikbare kwaliteit en het (doorgroei)potentieel van de medewerkers in je onderneming in beeld. Welke medewerkers kunnen de ontwikkeling van je bedrijf en de markt waarin je actief bent meemaken? Welke medewerkers gaan het daar moeilijk mee krijgen? Bied opleiding, training of coaching uitkomst? Dan loont het om te investeren in hun ontwikkeling. Wanneer dit niet het geval is, is het vraag of het geen tijd is om afscheid van elkaar te nemen. Wij kunnen je in dit proces ondersteunen.

Hoe een probleem tot uitdaging werd gemaakt...

“Het liep niet lekker in ons bedrijf. Tussen de binnendienst en de buitendienst was te weinig sprake van synergie. De medewerkers van de binnendienst hadden de beleving dat zij regelmatig 'de rotzooi' van de buitendienst moesten opruimen. Meestal kwam het erop neer dat een met de klant gemaakte afspraak door de buitendienst niet of onvoldoende duidelijk werd gecommuniceerd naar de binnendienst. Deze 'ruis' leidde er vervolgens toe dat een bestelling intern niet goed werd verwerkt en dus ook niet goed werd klaargemaakt voor verzending door de afdeling planning en logistiek. Met alle gevolgen van dien...

Er deed zich nog een ander probleem voor. De binnendienst had lang een voornamelijk administratief, uitvoerende taak. Een meer commerciële en pro-actieve inzet werd niet of nauwelijks gevraagd. Dat veranderde natuurlijk toen het digitaal bestellen via de webshop steeds meer vanzelfsprekend werd.

Het gesprek met een van de consultants van Werfsimpel.nl leidde ertoe dat de inrichting van de organisatie, de taakstelling van de verschillende afdelingen en de onderlinge communicatie tussen de afdelingen onder de loep werden genomen. Met als resultaat een afgeslankt MT, de aanstelling van een teamleider binnendienst, een duidelijker afstemming van taken, rollen en verantwoordelijkheden tussen de verschillende leidinggevenden en een nieuwe positionering van de binnendienst. Hierdoor zijn we weer toekomst proof en kunnen we onze groeidoelstellingen gaan realiseren.

De kosten gingen voor de baat uit, maar zijn inmiddels dubbel en dwars terug verdiend!”