Home » SNN

SNN: Innoveren met de KEI-regeling

Wilt je nieuwe markten verkennen, marktonderzoek doen of je marketingbeleid inrichten en heb je  de juiste kennis niet in huis? Het SNN heeft een interessante regeling voor jouw bedrijf.

40% korting op de inhuur van een externe deskundige!

Wij helpen je met deze uitdaging. Je kunt ons inhuren als extern deskundige het uitvoeren van de werkzaamheden. Daarbij kun je gebruik maken van de KEI-regeling: deze regeling is specifiek in het leven geroepen voor bedrijven actief in de drie noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De naam KEI staat voor Kennis En Innovatie. Je huurt de juiste kennis in om je bedrijf te laten groeien zonder dat je hier structureel extra personeel voor hoeft aan te nemen.

 

De KEI-regeling maakt het mogelijk om meer kennis in huis te halen. Denk aan kennis op het gebied van technologische innovatie, organisatie-innovatie en/of marktinnovatie. Voor het detacheren of tijdelijk in dienst nemen van hoogopgeleid personeel of een promovendus, kan subsidie worden ontvangen over de brutoloonkosten of detacheringskosten. Houdt hierbij rekening met een subsidiepercentage van 50%, een maximale subsidiebijdrage van € 100.000,- voor hooggekwalificeerd personeel.

'Ik heb behoefte aan HR of marketing ondersteuning .'

Je onderneming groeit. De markt verandert. Er wordt steeds meer van je medewerkers gevraagd. Je vraagt je af of er niet mensen bij moeten komen? Ook vraag je je af of de medewerkers die je in dienst hebt mee zullen kunnen (blijven) groeien met je bedrijf? Lastige vragen. Het wordt tijd om meer aandacht te gaan besteden aan je (strategische) personeelsbeleid.

Maar hoe doe je dat? Wij helpen jou!

Personeelsbeleid

Samen brengen wij de beschikbare kwaliteit en het (doorgroei)potentieel van de medewerkers in je onderneming in beeld. Welke medewerkers kunnen de ontwikkeling van je bedrijf en de markt waarin je actief bent meemaken? Welke medewerkers gaan het daar moeilijk mee krijgen? Biedt opleiding, training of coaching uitkomst? Dan loont het om te investeren in hun ontwikkeling. Wanneer dit niet het geval is, is het de vraag of het geen tijd is om afscheid van elkaar te nemen. Wij kunnen je in dit proces ondersteunen.

Wat is een interim manager?

Een interim manager is een tijdelijke manager (leidinggevende). De interim manager wordt voor een bepaalde tijd aangetrokken om de leiding van een afdeling of een organisatie op zich te nemen. Vaak gaat het om een extern personen, dat wil zeggen functionarissen van buiten de eigen organisatie.

Waarvoor wordt in interim manager ingehuurd?

Een interim manager kan om verschillende redenen worden ingehuurd.

Ter vervanging van een huidige of vorige manager omdat:

  • na het vertrek van de vaste manager er nog geen geschikte opvolger is gevonden
  • de huidige manager langdurig ziek is
  • de huidige manager op zwangerschapsverlof is
  • de huidige manager vanwege onenigheid op non-actief is gesteld

Voor een reorganisatie of herstel omdat:

  • er een grote verandering in het bedrijf gaat plaatsvinden
  • er door de vorige manager verkeerd beleid is gevoerd
  • dit vereist wordt door externe instanties (zoals belastingdienst

Marketingadvies

Marketing krijgt binnen organisaties vaak nog niet de (structurele) aandacht die het zou moeten krijgen. Heel begrijpelijk want vaak is het onduidelijk wat marketing voor jouw bedrijf kan betekenen.

Je hebt vast wel eens iets geplaatst (gepost) op LinkedIn of Facebook. Wellicht privé maar misschien ook wel eens een zakelijk bericht. Social media gaat pas voor u werken wanneer je dit structureel inzet. Of het nu één keer per week of één keer per maand is, dat maakt niet zoveel uit. Als er maar structuur in aangebracht wordt.

Ook interessant is om te weten wat de naamsbekendheid van je onderneming is. Of welke diensten je onderneming verleent. Vaak weten potentiële klanten dat niet eens. 'O, doen jullie dat ook?' is een vaak gehoorde opmerking. Door middel van marktonderzoek kun je heel interessante informatie boven water halen.

Organisatieadvies

Hoe een probleem tot uitdaging werd gemaakt...

“Het liep niet lekker in ons bedrijf. Tussen de binnendienst en de buitendienst was te weinig sprake van synergie. De medewerkers van de binnendienst hadden de beleving dat zij regelmatig 'de rotzooi' van de buitendienst moesten opruimen. Meestal kwam het erop neer dat een met de klant gemaakte afspraak door de buitendienst niet of onvoldoende duidelijk werd gecommuniceerd naar de binnendienst. Deze 'ruis' leidde er vervolgens toe dat een bestelling intern niet goed werd verwerkt en dus ook niet goed werd klaargemaakt voor verzending door de afdeling planning en logistiek. Met alle gevolgen van dien...

Er deed zich nog een ander probleem voor. De binnendienst had lang een voornamelijk administratief, uitvoerende taak. Een meer commerciële en pro-actieve inzet werd niet of nauwelijks gevraagd. Dat veranderde natuurlijk toen het digitaal bestellen via de webshop steeds meer vanzelfsprekend werd.

Het gesprek met een van de consultants van Werfsimpel.nl leidde ertoe dat de inrichting van de organisatie, de taakstelling van de verschillende afdelingen en de onderlinge communicatie tussen de afdelingen onder de loep werden genomen. Met als resultaat een afgeslankt MT, de aanstelling van een teamleider binnendienst, een duidelijker afstemming van taken, rollen en verantwoordelijkheden tussen de verschillende leidinggevenden en een nieuwe positionering van de binnendienst. Hierdoor zijn we weer toekomst proof en kunnen we onze groeidoelstellingen gaan realiseren.

"De kosten gingen voor de baat uit, maar zijn inmiddels dubbel en dwars terug verdiend!”