Home » Format inventarisatie

Format inventarisatie

Om zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen wat voor medewerker je nodig hebt en past bij jouw onderneming, is het belangrijk om antwoorden te krijgen op een aantal vragen. Wij hebben een format opgesteld om dit vraagstuk scherp te krijgen en vervolgens daar een juiste oplossing voor te vinden.

Bepalen van de behoefte

 • Voor welke uitdaging staat jouw onderneming?
 • Welke veranderingen (gaan zich) voltrekken in de markt die jij bedient?
 • Welke problemen moet je (nu of in de toekomst) tackelen binnen jouw organisatie?
 • Waardoor zijn of gaan deze problemen ontstaan?
 • Wie is (zijn) er bij het probleem betrokken?
 • Wat heb je al gedaan om het probleem op te lossen?
 • In welke mate is dit gelukt of mislukt?
 • Wat is er volgens jou nodig om probleem aan te pakken?
 • Wat wil je bereiken met de oplossing?
 • Op wat voor termijn moet het probleem opgelost zijn?

Vaststellen functie- en competentieprofiel

 • Over welke kennis moet de medewerker beschikken?
 • Hoe moet de kennis worden toegepast?
 • Over welke vaardigheden moet hij of zij beschikken?
 • Hoe moeten deze vaardigheden worden toegepast?
 • Over welke eigenschappen moet de medewerker beschikken?
 • Welke karaktereigenschappen horen bij de functie?
 • Over welke competenties moet je nieuwe medewerker beschikken?

Beschrijven van de cultuur binnen jouw onderneming

Mensgericht - medewerkers staan centraal

 • Wat zijn de ontwikkelingsmogelijkheden?
 • Hoe wordt het functioneren van medewerkers beoordeeld?
 • Wat verwacht je aan houding en gedrag van nieuwe medewerkers?
 • Wat wordt niet geaccepteerd?
 • Hoe worden medewerkers beloond binnen jouw onderneming? (Uitjes, borrels)
 • Hoe wordt aandacht geschonken aan persoonlijke groei en professionele ontwikkeling van medewerkers?

Resultaatgericht - het eindproduct staat centraal

 • Zijn er targets? Geef eens een paar voorbeelden.
 • Gaat het om kwaliteit of snelheid?
 • Wordt er veel overgewerkt? Wordt overwerk apart beloond?

Beheersgericht - regels en procedures zijn belangrijk

 • Hoeveel procedures zijn er?
 • Hoe streng worden die nageleefd?
 • Hoe wordt afgerekend?
 • Hoe hiërarchisch is de organisatie?
 • Hoeveel wordt er vergaderd?

Innovatiegericht - ontwikkeling veel nieuwe producten of diensten

 • Wordt het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten gestimuleerd?
 • Hoeveel nieuwe producten worden er jaarlijks ontwikkeld?
 • Hoe staat het bedrijf in de markt?
 • Is er een researchafdeling?